Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Bảo vệ Pháp Luật cuối tháng

Tòa soạn Bảo vệ Pháp Luật cuối tháng

Quảng cáo Bảo vệ Pháp Luật cuối tháng

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Bảo vệ Pháp Luật cuối tháng

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 11500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Bảo vệ Pháp Luật cuối tháng - Xuất bản 1 tháng 1 kỳ - 11.500 đ

Báo Bảo vệ pháp luật - Xuất bản vào Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần - 2.900 đ

báo Bảo vệ Pháp luật Cuối tuần - Xuất bản vào Thứ 7 cuối tuần - 3.400 đ 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676