Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Giáo dục và Lý luận

Tòa soạn Giáo dục và Lý luận

Quảng cáo Giáo dục và Lý luận

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Giáo dục và Lý luận

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 6000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Giáo dục và Lý luận - Tạp chí do Phân viện Hà Nội - Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ quản.

Tạp chí xuất bản 1 tháng 1 kỳ. 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676