Đặt báo ,tạp chí :

đặt báo Hà giang

Tòa soạn Hà giang

Quảng cáo Hà giang

Oct2019 13

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Hà Giang  là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc Tỉnh Hà Giang

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676