Đặt báo ,tạp chí :

đặt báo Hà Tĩnh

Tòa soạn Hà Tĩnh

Quảng cáo Hà Tĩnh

Oct2019 13

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Hà Tĩnh là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân  Tỉnh Hà Tĩnh

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676