Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Khoa học và phát triển

Tòa soạn Khoa học và phát triển

Quảng cáo Khoa học và phát triển

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Khoa học và phát triển

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 2500 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Phát hành vào thứ 5 hàng tuần

 Tạp chí  chuyển tải các thông tin liên quan đến các lĩnh vực trên thông qua các bài viết tổng hợp và tin tức hoạt động khoa học công nghệ.