Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Khoa học Công nghệ Mỏ

Tòa soạn Khoa học Công nghệ Mỏ

Quảng cáo Khoa học Công nghệ Mỏ

Jul2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Khoa học Công nghệ Mỏ

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Khoa học Công nghệ Mỏ

 

Tôn chỉ mục đích của Tạp chí  là thông tin các hoạt động của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam; phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế phục vụ cho công tác khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế và sản xuất trong ngành mỏ Việt Nam.
Đối tượng phục vụ là hội viên Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, các cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý trong ngành mỏ và các ngành liên quan tới ngành mỏ, các công nhân kỹ thuật bậc cao. 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệtrực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676