Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Khoa học Giáo dục

Tòa soạn Khoa học Giáo dục

Quảng cáo Khoa học Giáo dục

Sep2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Khoa học Giáo dục

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Khoa học Giáo dục ấn phẩm của Bộ Giáo dục Ðào tạo, chức năng Giáo dục Ðào tạo trong nghiên cứu toàn diện về giáo dục (nghiên cứu bản về khoa học giáo dục, nghiên cứu về quản giáo dục, nghiên cứu về chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, nghiên cứu về chính sách giáo dục), xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản nhà nước về giáo dục đào tạo. Tạp chí được xuất bản tháng 1 kỳ.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel:  043 62950209     Fax:043 5400305

Hot lite: 0943 060 889

Email: info@thegioibaochi.com