Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Thông Tin Khoa học Thống kê

Tòa soạn Thông Tin Khoa học Thống kê

Quảng cáo Thông Tin Khoa học Thống kê

Sep2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thông Tin Khoa học Thống kê

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Hoạt động của tờ Thông tin Khoa học Thống kê là một phần quan trọng của công tác thông tin nhằm góp phần phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu khoa học thống kê và các khoa học khác có liên quan góp phần giải quyết những vấn đề nghiệp vụ của ngành. Sau 25 năm tồn tại, được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Thống kê, sự chỉ đạo của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, sự giúp đỡ của các đơn vị trong Tổng cục Thống kê, tờ Thông tin khoa học ngày càng phát triển. Nếu như những năm đầu của thập kỷ 80 thế kỷ XX, tờ Thông tin Khoa học Thống kê chỉ là một tờ tin nội bộ, mỗi năm phát hành 4 số, mỗi số in rôneo từ 50-100 bản chủ yếu phục vụ cho các cán bộ lãnh đạo thì từ năm 1996 đến nay tờ Thông tin Khoa học Thống kê mỗi năm ấn hành 6 số thông tin định kỳ và 4 số chuyên san in ofset, hình thức đẹp với số lượng phát hành 1000 bản/số phục vụ cho độc giả trong và ngoài ngành. Đặc biệt từ năm 2003 thực hiện Đề án đổi mới hoạt động khoa học, trong đó có đổi mới nội dung và hình thức tờ Thông tin Khoa học Thống kê đã có những tiến bộ nhất định.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676