Đặt báo ,tạp chí :

đặt báo Kiên Giang

Tòa soạn Kiên Giang

Quảng cáo Kiên Giang

Aug2019 17

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Kiên Giang là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân  Tỉnh Kiên Giang

Xuất bản 1 tuần 2 kỳ

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.96