Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Kinh tế & Chính trị Thế giới

Tòa soạn Kinh tế & Chính trị Thế giới

Quảng cáo Kinh tế & Chính trị Thế giới

Jul2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Kinh tế & Chính trị Thế giới

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 28000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới là tạp chí khoa học kinh tế, công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Viện về các vấn đề kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, các vấn đề chính trị thế giới, cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tạp chí cũng là nơi thường xuyên cung cấp thông tin, tư liệu mới về tình hình và điều chỉnh chính sách kinh tế xã hội của các nước trên thế giới, quan hệ và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam.  
 
Nội dung của tạp chí gồm các chuyên mục sau: 
·         Kinh tế thế giới và khu vực 
·         Chính trị và an ninh quốc tế 
·         Kinh nghiệm nước ngoài 
·         Kinh doanh quốc tế 
·         Kinh tế Việt Nam
·         Thông tin và bình luận  
 
Tạp chí được xuất bản hàng tháng, bằng tiếng Việt, có thêm mục lục bằng tiếng Anh.   

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr.  Phan Tiềm - 098.656.9676