Đặt báo ,tạp chí :

đặt báo Lâm Đồng

Tòa soạn Lâm Đồng

Quảng cáo Lâm Đồng

Sep2019 21
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Lâm Đồng

../images

* Tóm tắt sản phẩm

Báo Lâm Đồng  là tiếng nói của đảng ,chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676