Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nghiên cứu Đông Nam Á

Tòa soạn Nghiên cứu Đông Nam Á

Quảng cáo Nghiên cứu Đông Nam Á

Oct2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nghiên cứu Đông Nam Á

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 25000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc viên Ngiên Cứu Đông Nam Á trực thuộc Viện Khoa học Xã Hội Việt Nam

Theo quyết định số 1129/QĐ-KHXH ngày 11/7/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có chức năng nghiên cứu  cơ bản về khu vực Đông Nam Á dưới góc độ khu vực học và đất nước học nhằm góp phần cungcấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với khu vực. Ngoài chức năng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng - triển khai, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á còn được giao xây dựng bộ môn Đông Nam Á học Việt Nam  nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, truyền bá kiến thức về Đông Nam Á trên các lĩnh vực lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo sau đại học về Đông Nam Á học, tham gia phát triển tiềm lực nghiên cứu Đông Nam Á  của cả nước. 

Xuất bản thán 1 kỳ

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676