Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Nghiên cứu Tôn Giáo

Tòa soạn Nghiên cứu Tôn Giáo

Quảng cáo Nghiên cứu Tôn Giáo

Oct2019 13
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Nghiên cứu Tôn Giáo

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 20000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Nghiên cứu Tôn Giáo xuất bản một tháng một kỳ.  

 

 Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, diễn đàn của giới nghiên cứu tôn giáo, các nhà quản hoạt động tôn giáo để công bố các kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng...
Tạp chí nghiên cứu Tôn giáo được tổ chức hoạt động theo giấy phép về hoạt động báo chí, xuất bản; quy chế tổ chức hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Khoa học hội Việt Nam . 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ

+ Ms. Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676