Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Outlook

Tòa soạn Outlook

Quảng cáo Outlook

Oct2019 13

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 15000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

 

Tạp chí Outlook cung cấp cho độc giả những báo cáo và phân tích toàn diện nhất về hình ảnh của Việt Nam trong thời kinh tế hội nhập toàn cầu hóa, được xuất bản hàng tháng bằng Tiêng Anh. Một cuấn gồm 64 trang, khổ A4.