Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Tạp chí Tóm tắt

Tòa soạn Tạp chí Tóm tắt

Quảng cáo Tạp chí Tóm tắt

Sep2019 20
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Tóm tắt

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 20000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí tóm tắt tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia biên soạn, ra hàng tháng. Tạp chí tóm tắt bao quát thông tin thư mục của các bài viết đăng trên các tạp chí và ấn phẩm định kỳ, bài đăng trong các Kỷ yếu, Hội nghị, Hội thảo về các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ xuất bản tại Việt Nam, các luận án tiến sỹ bảo vệ trong nước.

Thông tin trong Tạp chí tóm tắt được rút ra từ các cơ sở dữ liệu toàn văn Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam và có thể tra cứu trực tuyến trên mạng VISTA

Các tài liệu trong Tạp chí tóm tắt được hệ thống hoá theo Khung đề mục của Hệ thống Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia.

Từ năm 2005, cơ sở dữ liệu toàn văn có thể cung cấp cho người dùng tin không chỉ thư mục, tóm tắt  mà cả toàn văn tài liệu dưới dạng tệp đọc máy .pdf

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676