Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Thông tin khoa học Thống Kê

Tòa soạn Thông tin khoa học Thống Kê

Quảng cáo Thông tin khoa học Thống Kê

Jul2019 17
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Thông tin khoa học Thống Kê

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 19800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tờ Thông tin Khoa học Thống kêtạp chí chuyên ngành, là diễn đàn trao đổi các vấn đề nghiệp vụ, nhất là kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp

Phát hành 1 kỳ /Tháng trước ngày 15 hàng tháng.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676