Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Triết học

Tòa soạn Triết học

Quảng cáo Triết học

Oct2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Triết học

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 20000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Triết học (tiền thân là Thông báo Triết học) ra đời năm 1966, hoạt động theo Giấy phép xuất bản của Bộ Văn hoá - Thông tin và gần đây nhất là Giấy phép hoạt động báo chí số 229/GP - BVHTT ngày 8 - 5 - 2001. Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Triết học là "Công bố, phổ biến những kết quả nghiên cứu triết học trong và ngoài nước; từ góc độ triết học, góp phần vào việc cung cấp những căn cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng thế giới quan và phương pháp luận cho cán bộ và nhân dân trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin". Về chức năng, Tạp chí Triết học là cơ quan báo chí trực thuộc Viện Triết học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), là cơ quan ngôn luận của Viện Triết học; đồng thời, là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu triết học và hoạt động thực tiễn trong ngành.

Xuất bản tháng 1 kỳ  

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch www.thegioibaochi.com,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liện hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.967 6