Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Veranda

Tòa soạn Veranda

Quảng cáo Veranda

Oct2019 18

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Veranda - Một ấn phẩm nổi tiếng về nghệ thuật thiết kế, cùng  với xu hướng toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ Tạp chí đưa ra các chủ đề đa dạng, nhất trong thiết kế nội thất trang trí nhà hàng ...

Tạp chí xuất bản 2 tháng 1 kỳ

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com