Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Asia Forbes

Tòa soạn Asia Forbes

Quảng cáo Asia Forbes

Oct2019 13

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 USD /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Được thành lập bởi B.C.Forbes - phóng viên của tờ New York American, Forbes một Tạp chí thương mại tài chính uy tín hàng đầu của Mỹ trên thế giới

Sự lớn mạnh của Forbes kéo theo sự ra đời của ForbesLife (trước đây Forbes FYI), Forbes Asia, ấn phẩm với 7 thứ tiếng khác nhau hàng loạt các Tạp chí khác, xuất bản hai số mỗi tuần.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com