Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo The Economist

Tòa soạn The Economist

Quảng cáo The Economist

Oct2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> The Economist

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 USD /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

The Economist tạp chí tin tức hàng tuần của Anh, cung cấp các thông tin kinh tế, chính trị, hội. Tạp chí đưa ra các báo cáo, các bình luận ngắn gọn phân tích toàn diện về tin tức toàn cầu, với cái nhìn khách quan ràng.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com