Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Time

Tòa soạn Time

Quảng cáo Time

Aug2018 18

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 5 USD /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Time tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ, cung cấp các thông tin về Thế giới, kinh tế, chính trị, thời sựmỗi năm ra 28 số do Briton Hadden Henry Luce thành lập năm 1823 tuần tạp chí đầu tiên phát hành tại Mỹ. TIME nhiều dạng bản: Time Europe ở châu Âu, Time châu Mỹ La Tinh, Time-Asia đặt tại Hongkong… Số lượng phát hành của TIME không ngừng tăng nhanh, năm 2009 vừa qua đạt 3,4 triệu bản. Chủ đề của TIME bao trùm nhiều vấn đề mang tính tổng hợp, hàng tuần cung cấp các đánh giá chuyên sâu về các vấn đề diễn ra trong tuần.

Tạp chí xuất bản hàng tuần.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com