Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Kiến Trúc Việt Nam

Tòa soạn Kiến Trúc Việt Nam

Quảng cáo Kiến Trúc Việt Nam

Feb2018 22
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Kiến Trúc Việt Nam

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 25300 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

KIẾN TRÚC VIỆT NAM - 1 Tháng 1 kỳ

TẠP CHÍ RA  THÁNG MỘT SỐ CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

Tên quan báo chí     : TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Tên quan chủ quản   : BỘ XÂY DỰNG

Khuôn khổ                    : 20.5 X 28.5 CM

Ngôn ngữ                     : TIẾNG VIỆT & TIẾNG ANH

Số trang                       : 80 TRANG

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com