Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Đời sống và Pháp Luật

Tòa soạn Đời sống và Pháp Luật

Quảng cáo Đời sống và Pháp Luật

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Đời sống và Pháp Luật

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 5200 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Đời sống Pháp Luật - tờ báo do hội luật gia Việt Nam phát hành,

Báo được phát hành 3 kỳ 1 tuần vào thứ 3, 5, 7. Giá 2500đ

Đời sống Pháp Luật Cuối tuần, phát hành vào thứ 6 hàng tháng, giá 2500đ

Đời sống Pháp Luật cuối tháng, phát hành 1 tháng 1 kỳ, giá 9800đ

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com