Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Truyền hình Số VTC

Tòa soạn Truyền hình Số VTC

Quảng cáo Truyền hình Số VTC

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Truyền hình Số VTC

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 9800 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Truyền hình Số VTC

Xuất bản tháng 1 kỳ 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 62950209     Fax:04 5400305    

                                                                                        Hot lite: 0943 060 889

Email: info@thegioibaochi.com