Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Lý Luận Chính Trị

Tòa soạn Lý Luận Chính Trị

Quảng cáo Lý Luận Chính Trị

Oct2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Lý Luận Chính Trị

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 7000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Tạp chí Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị có chức năng nghiên cứu khoa học và là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

           * Nhiệm vụ

- Tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị theo đúng tôn chỉ, mục đích đã ghi trong Giấy phép xuất bản tạp chí, đúng Luật Báo chí cùng các quy định pháp luật khác có liên quan và sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

- Tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện về những vấn đề có liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ biên tập tạp chí, bản tin trong Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

- Hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài khi được sự đồng ý của Giám đốc Học viện.

- Quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị về mọi mặt; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo phân cấp quản lý. Thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật. Quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Xuất bản tháng 1 kỳ

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676