Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Quản Lý Nhà Nước

Tòa soạn Quản Lý Nhà Nước

Quảng cáo Quản Lý Nhà Nước

Aug2018 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Quản Lý Nhà Nước

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 15000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp Chí Quản Lý Nhà Nước 

 

THÀNH LẬP: Ngày 03-3-1993 theo Quyết định số 08/HCQG của Giám đốc Học viện, là đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện (theo Quyết định 234/2003/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Giới thiệu những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

- Thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước.

- Phổ biến kiến thức và công nghệ hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, biên tập viên: 10 người; trong đó có 1 phó giáo sư - tiến sĩ; 1 Tiến sĩ , 2 thạc sĩ, 6 cử nhân (có 2người đang học Cao học).

-  Tổng biên tập:                      - Chu Tam Thức  (năm 1993)

                                                - GS. TSKH. Vũ Huy Từ  (từ năm 1993 - 2001)

                                                - PGS TS. Đinh Văn Mậu (từ năm 2001-2007).

                                                - PGS TS. Vũ Đức Đán (từ năm 2008 đến nay).

 - Phó Tổng biên tập:              - TS. Nguyễn Thu Linh  (từ năm 1994 -1995)

                                                - TS. Nguyễn Hữu Khiển (từ năm 1994)

                                                - TS. Lê Kim Hải (từ năm 1996-2005)

                                                - PGS TS. Vũ Đức Đán (từ 2005-2007)

Tạp chí Quản lý nhà nước đượcphân thành 2 ban:

- Ban Biên tập:                        Trưởng ban: CN Lê Thị Thanh Bình 

- Ban Thư ký - Trị sự:             Trưởng ban: ThS Vũ Cảnh Thạc

Điện thoại        : 38.359289; 38.359958; 38.345882; 37.735790

Email               : tcquanlynn@yahoo.com.vn

Xuất bản tháng 1 kỳ

 

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh và quảng bá Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com

Người liên hệ: 

+ Ms. Lê Mai  - 094.868.0015.   + Mr. Phan Tiềm - 098.656.9676