Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ CỘNG SẢN

đặt báo Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 4

Tòa soạn Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 4

Quảng cáo Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 4

Oct2019 18
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 4

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 6000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
TIÊU ĐIỂM: NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI - NHỮNG VẪN ĐỀ NÓNG BỎNG
ĐIỀU TRA
DIỄN ĐÀN CƠ SỞ
GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI
KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ
NHÌN RA THẾ GIỚI
Tác giả : Nguyễn Thị Hoa
ĐẦU LÀNG - CUỐI PHỐ
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC