Đặt báo ,tạp chí :

BÁO THANH TRA


Sep2019 21
item1

Tạp chí Thanh tra là cơ quan báo chí của Thanh tra Chính phủ , có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của Luật Báo chí và Tổng Thanh tra.

Tạp chí Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Tạp chí Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Địa chỉ: Lô D29, Đường Trần Thái Tông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 08049063

Fax: 08049065
Email: Tapchithanhtra@yahoo.com

Website: thanhtravietnam.vn

Văn Phòng đại diện phía Nam: 496 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08083224

Fax: 08084622

Email: tapchithanhtra@vnn.vn