đặt báo , toàn soạn , tạp chí

center

Trang chủ >> Tin tức

07/06/2013 01:43:39

MỘT SỐ THAY ĐỔI QUÝ 3/2013

Gồm các ấn phẩm: Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Hoa học trò, Báo Lao động , Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Thiếu niên Tiền phong, . Báo Tiếp thị và Gia đình....

 

1. Báo Giáo dục và Thời đại (B25): Xuất bản thứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần, giá bán 4.500đ/tờ. Trong quý 3/2013, Toà soạn xuất bản các số đặc biệt sau:

- Các số xuất bản ngày thứ 2 hàng tuần ra tăng trang (36 trang), giá bán 18.000đ/tờ.

- Các số ngày 13,27/7; 17,31/8; 14,28/9 ra đặc biệt, 44 trang, giá bán 22.000đ/tờ.

- Số 178 (ngày 26/7) với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, gồm 60 trang, giá bán 29.900đ/tờ.

- Số 196 (ngày 16/8) kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám, gồm 60 trang, giá bán 29.900đ/tờ.

- Số 211 (ngày 03/9) Chào năm học mới 2013, gồm 60 trang, giá bán 29.900đ/tờ.

* Giáo dục Thời đại Chủ nhật (B25.1): Xuất bản Chủ nhật hàng tuần, giá bán 9.800đ/tờ. Trong quý 3/2013, Tòa soạn xuất bản các số đặc biệt sau:

- Số 27 (ngày 07/7) với chủ đề Bồi dưỡng hè cho Giáo viên, gồm 76 trang, giá bán 24.900đ/tờ.

- Số 32 (ngày 11/8) với chủ đề Chuẩn bị vào năm học mới, gồm 76 trang, giá bán 24.900đ/tờ.

- Số 36 (ngày 08/9) với chủ đề Phát triển Giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời, gồm 76 trang, giá bán 24.900đ/tờ.

* Chuyên đề Tài hoa trẻ (B25.2): Xuất bản thứ 4 hàng tuần, giá bán 9.800đ/tờ. Trong quý 3/2013, Tòa soạn xuất bản 2 số đặc biệt, cụ thể như sau:

- Số ngày 14/8 Tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp 2013, gồm 116 trang, giá bán 16.000đ/tờ.

- Số ngày 28/8 với chủ đề Khai giảng năm học mới 2013, gồm 116 trang, giá bán 16.000đ/tờ.

 * Tài hoa trẻ – Tuổi trẻ học đường (B25.4): Dừng xuất bản từ quý 3/2013.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 1.038.200đ/tờ.

(56 số thường kỳ x 4.500đ) + (14 số ĐB x 18.000đ) + (6 số ĐB x 22.000đ) + (3 số ĐB x 29.900đ) + (10 số CN x 9.800đ) + (3 số CN ĐB x 24.900đ) + (11 số CĐ THT x 9.800đ) + (2 số CĐ THT x 16.000đ).

2. Báo Hoa học trò (B89): Xuất bản thứ 2 hàng tuần, giá bán 7.000đ/tờ.  Trong quý 3/2013, Tòa soạn xuất bản các số đặc biệt sau:

- 02 số ngày 15/7 và 16/9 tăng trang (84 trang), giá bán 10.000đ/tờ.

- Số ngày 19/8 ra Siêu đặc biệt, gồm 84 trang, kèm 1 cuốn Phụ kiện Poster, giá bán 20.000đ/tờ.

* Báo Sinh viên Việt Nam (B89.1): Xuất bản thứ 2 hàng tuần, giá bán 5.000đ/tờ.

* Sinh viên Chuyên đề 2! (B89.2): Từ quý 3/2013, xuất bản thứ 2 hàng tuần (cũ xuất bản thứ 3 hàng tuần), giá bán 10.000đ/tờ. Các số ngày 29/7, 26/8 và 30/9 ra đặc biệt, gồm 64 trang màu kèm phụ kiện, giá bán 22.000đ/tờ. 

* Trà sữa tâm hồn (B89.3): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 18.000đ/tờ. Quý 3/2013 phát hành vào các ngày 10/7, 07/8 và 04/9.

* Thiên thần nhỏ (B89.4): Xuất bản thứ 5 cách tuần, giá bán 16.000 đ/tờ. Trong quý 3/2013, báo xuất bản 7 kỳ vào các ngày 04,18/7; 01,15,29/8; 12,26/9.

* Trong tháng 9/2013, Tòa soạn xuất bản thêm 2 cuốn Đặc san Truyện tranh Thiên thần nhỏ, khuôn khổ 15 x 22cm, gồm 100 trang, giá bán 16.000đ/tờ,  phát hành vào các ngày 05 và 19/9. Mã ký hiệu B89.8. Bưu điện các tỉnh phía Bắc đặt nhu cầu về điểm in Hà Nội, các tỉnh phía Nam đặt nhu cầu về điểm in TP Hồ Chí Minh.

* Tủ sách Teen thế kỷ 21 (B89.5): Trong quý 3/2013, xuất bản cuốn truyện bí ẩn trinh thám “Luật chơi” của tác giả Phan Hồn Nhiên, phát hành ngày 22/8, giá bán 55.000đ/cuốn. Giá bìa đã  bao gồm Thuế GTGT 5%.

* 2! Đẹp (B89.6): Xuất bản tháng 1 kỳ vào thứ 5 tuần đầu tháng, gồm 1 cuốn báo chính kèm 1 cuốn Hộp đen, giá bán 24.800đ/tờ.

* Đặc san Tuổi mới (B89.7): Trong quý 3/2013, Tòa soạn xuất bản cuốn Đặc san “Hẹn với xao xuyến mùa hè năm ấy”, khổ 15 x 24cm, gồm 250 trang chính kèm nhiều phụ kiện, giá bán 68.000đ/tờ, phát hành ngày 14/8.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 758.400đ/tờ.

 (10 số HHT x 7.000đ) + (2 số HHT tăng trang x 10.000đ) + (1 số HHT ĐB x 20.000đ) + (14 số SV x 5.000đ) + (11 số CĐ 2! x 10.000đ) + (3 số CĐ 2! ĐB x 22.000đ) + (3 số TSTH x 18.000đ) + (7 tập Thiên thần nhỏ x 16.000đ) + (2 cuốn tuyển tập Truyện tranh TTN x 16.000đ) + (1 cuốn Tủ sách Teen x 55.000đ) + (3 số 2! Đẹp x 24.800đ) + ( 1 số ĐS x 68.000đ).

Về ngày phát hành và ngày đặt số lượng cụ thể từng ấn phẩm trong quý 3/2013 của Toà soạn sẽ có thông báo Lịch cụ thể sau.

3. Báo Lao động (B19): Xuất bản thứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần, giá bán 3.900đ/tờ. Quý 3/2013, báo nghỉ 1 kỳ ngày 02/9.

* Báo Lao động Cuối tuần (B19.1): Xuất bản Chủ nhật hàng tuần, giá bán 4.800đ/tờ.

* Để góp phần thông tin các vấn đề xã hội; các gương điển hình tiên tiến của người lao động nói chung và công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng; từ quý 3/2013, Tòa soạn xuất bản báo Lao động và Đời sống. Báo xuất bản thứ 5 hàng tuần, khổ 28 x 40cm, 24 trang, giá bán 4.800đ/tờ. Mã ký hiệu: B19.2. Bưu điện các tỉnh phía Bắc đặt nhu cầu về điểm in Hà Nội, các tỉnh phía Nam đặt nhu cầu về điểm in TP Hồ Chí Minh. Điều chỉnh nhu cầu vào thứ  2 hàng tuần.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 429.000đ/tờ.

(78 số thường kỳ x 3.900đ) + (13 số CT x 4.800đ) + (13 số L ĐĐS x 4.800đ).

4. Báo Pháp luật Việt Nam (B51): Xuất bản hàng ngày, giá bán 4.500đ/tờ. Trong quý 3/2013, Tòa soạn xuất bản 2 số đặc biệt sau:

- Dồn 4 số ngày 25+26+27+28/7 kỷ niệm ngày Thương bình Liệt sỹ 27/7, gồm 32 trang, giá bán 18.000đ/tờ, phát hành ngày 25/7, đặt số lượng ngày 23/7.

- Dồn 2 số ngày 02+03/9 kỷ niệm Quốc khánh 02/9, gồm 24 trang, giá bán 9.000đ/tờ, phát hành ngày 04/9, đặt số lượng ngày 30/8.

Bưu điện các tỉnh đặt nhu cầu 2 số đặc biệt  trên về điểm in Hà Nội.

* Chuyên đề Phát luật (B51.1): Xuất bản tháng 4 kỳ vào ngày 5,10,20,25 hàng tháng, giá bán 19.500đ/tờ.

* Báo Pháp luật và Thời đại (B51.3): Xuất bản Chủ nhật hàng tuần, giá bán 6.800đ/tờ.

* Pháp luật và Thời đại Tháng (B51.6): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 6.800đ/tờ.

* Câu chuyện Pháp luật (B51.4): Xuất bản thứ 3,6 hàng tuần, giá bán 4.800đ/tờ.

* Xa lộ Pháp luật (B51.7): Xuất bản thứ 4,7 hàng tuần, giá bán 4.800đ/tờ.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 1.006.400đ/tờ.

(87 số PLVN thường kỳ x 4.500đ) + (1 số dồn PLVN x 13.500đ) + (1 số dồn x 9.000đ) + (12 số CĐPL x 19.500đ) + (13 số PLTĐ x 6.800đ) + (3 số PLTĐ Tháng x 6.800đ)+ (26 số CCPL x 4.800đ) + (26 số XLPL x 4.800đ).

5. Báo Công an Nhân dân (B191): Xuất bản hàng ngày, giá bán 3.900đ/tờ.

* Kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19/8, báo xuất bản thêm 01 số đặc biệt, giá bán 20.000đ/tờ, phát hành khoảng ngày 12-15/8, Mã ký hiệu B191.6. Bưu điện các tỉnh đặt nhu cầu số đặc biệt về điểm in Hà Nội trước ngày 08/8.

* Chuyên đề Văn nghệ Công an (B191.3): Xuất bản tháng 2 kỳ, giá bán 7.200đ/tờ.

* Chuyên đề cảnh sát Toàn cầu Tuần (B191.5): Xuất bản thứ 3,6 hàng tuần, giá bán 3.900đ/tờ.

* Chuyên đề cảnh sát Toàn cầu Tháng (B191.4): Xuất bản tháng 2 kỳ, giá bán 6.800đ/tờ.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 564.200đ/tờ.

(92 số thường kỳ x 3.900đ) + (1 số ĐB 19/8 x 20.000đ) + (6 số CĐ VNCA x 7.200đ) + (26 số CĐ CSTC Tuần x 3.900đ) + (6 số CĐ CSTC Tháng x 6.800đ).

6. Báo Pháp luật và Xã hội (B175): Xuất bản thứ 3,4,5,6,7,CN hàng tuần, giá bán 4.800đ/tờ. Quý 3/2013, báo nghỉ 1 kỳ ngày 03/9.

* Báo Pháp luật và Xã hội Cuối tuần (B175.1): Xuất bản thứ 7 hàng tuần, giá bán 4.800đ/tờ.

* Để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, từ quý 3/2013, Tòa soạn xuất bản Đặc san Phụ nữ và Pháp luật. Đặc san xuất bản tháng 1 kỳ vào ngày 15 hàng tháng, khuôn khổ 20 x28cm, gồm 40 trang, giá bán 13.800đ/tờ. Mã ký hiệu: B175.2. Bưu điện các tỉnh, thành phố đặt nhu cầu về điểm in Hà Nội vào ngày 25 tháng trước cho số ra tháng sau.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 473.400đ/tờ.

(77 số thường kỳ x 4.800đ) + (13 số CT x 4.800đ) + (3 số ĐS x 13.800đ).

7. Báo Thiếu niên Tiền phong (B31): Xuất bản thứ 4,6,7,CN hàng tuần, giá bán 5.000đ/tờ. Từ số 105 (ngày 03/7) đến hết số 138 (ngày 30/8) sẽ dồn 2 số làm một, giá bán 10.000đ/tờ.

* Chuyên đề Sao Mai 7.8.9 (B31.1): Xuất bản tháng 2 kỳ, giá bán 10.000đ/tờ. Trong quý, Tòa soạn xuất bản 2 số dồn 13+14 và số 15+16/2013, giá bán 20.000đ/tờ.

* Đặc san Học trò Cười (B31.2): Xuất bản thứ 6 hàng tuần, giá bán 5.000đ/tờ. Trong quý, Tòa soạn xuất bản 4 số dồn 27+28, 29+30, 31+32, 33+34/2013, giá bán 10.000đ/tờ.

* Học trò Cười Cuối tháng (B31.3): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 10.000đ/tờ.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 415.000đ/tờ.

(18 số thường kỳ x 5.000đ) + (17 số TNTP dồn số x 10.000đ) + (2 số CĐSM 7.8.9 x 10.000đ) + (2 số CĐSM 7.8.9 x 20.000đ) + (5 số ĐS HTC x 5.000đ) + (4 số ĐS HTC dồn số x 10.000đ) + (3 số HTC CT x 10.000đ).

8. Báo Tiếp thị và Gia đình (B177): Xuất bản thứ 2 hàng tuần, giá bán 14.800đ/tờ.

* Tiếp thị và Gia đình – Phong cách Harper’s Bazaar (B177.1): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 42.800đ/tờ.

* Thế giới Thanh nữ - Her World (B177.4): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 39.800đ/tờ.

* Người thành thị - Cosmopolitan (B177.5): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 34.800đ/tờ.

* Vóc dáng – Shape (B177.6): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 24.700đ/tờ.

* Từ quý 3/2013, Tòa soạn phát hành Đặc san Quý Ông – Esquire. Đặc san xuất bản tháng 1 kỳ (phát hành thứ 3 tuần cuối của tháng), khuôn khổ 23 x 29cm, gồm 200 trang, giá bán 35.000đ/tờ. Mã ký hiệu: B177.7. Bưu điện các tỉnh phía Bắc đặt nhu cầu về điểm in Hà Nội, các tỉnh phía Nam đặt nhu cầu về điểm in TP Hồ Chí Minh. Điều chỉnh nhu cầu vào ngày 25 tháng trước cho số ra tháng sau.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 738.500đ/tờ.

(14 số TTGĐ x 14.800đ) + (3 số TTGĐ PC x 42.800đ) +(3 số TGTN x 39.800đ) +(3 số NTT x 34.800đ) + (3 số VD x 24.700đ) + (3 số ĐS Quý Ông x 35.000đ).

9. Thị trường Bộ Công thương (A22): Xuất bản hàng ngày, giá bán 7.500đ/tờ. Trong quý 3/2013, Tòa soạn nghỉ 1 kỳ ngày 02/9 và xuất bản các số báo dồn ngày Chủ nhật, cụ thể như sau:

- Dồn số ngày 14+21/7 kỷ niệm ngày Dân số Thế giới, giá bán 15.000đ/tờ, phát hành ngày 14/7, đặt số lượng ngày 10/7.

- Dồn số ngày 28/7+04/8 kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, giá bán 15.000đ/tờ, phát hành ngày 28/7, đặt số lượng ngày 24/7.

- Dồn số ngày 18+25/8 chào mừng ngày Cách mạng Tháng Tám, giá bán 15.000đ/tờ, phát hành ngày 18/8, đặt số lượng ngày 14/8.

- Dồn số ngày 01+08/9 chào mừng ngày Quốc khánh 02/9, giá bán 15.000đ/tờ, phát hành ngày 01/9, đặt số lượng ngày 28/8.

- Dồn số ngày 22+29/9 chào mừng ngày Nam Bộ kháng chiến, giá bán 15.000đ/tờ, phát hành ngày 22/9, đặt số lượng ngày 18/9.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 682.500đ/tờ.

(81 số thường kỳ x 7.500đ) + (5 số ĐB x 15.000đ)

10. Báo Mực tím (B155): Xuất bản thứ 4 hàng tuần, trong tháng 7,8/2013 giá bán 4.800đ/tờ. Từ tháng 9/2013, giá bán tăng lên 6.800đ/tờ.

* Báo Mực tím – Số Đặc biệt (B155.1): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 16.800đ/tờ. Mỗi số kèm VCD hoặc tặng phẩm.

Tổng tiền thu quý 3/2013: 120.800đ/tờ.

(9 số MT x 4.800đ) + (4 số MT x 6.800đ) + (3 số MT ĐB x 16.800đ).

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (C168): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 8.000đ/tờ.

            * Đặc san Toán học và Tuổi trẻ (C168.1): Xuất bản quý 1 kỳ, giá bán 14.500đ/tờ.

            * Trong quý 3/2013, Tòa soạn phát hành thêm một số ấn phẩm:

            - Tuyển chọn theo chuyên đề THTT – Quyển 5, khuôn khổ 19x26,5cm, 240 trang, phát hành ngày 15/8/2013, giá bán 45.000đ/cuốn. Mã ký hiệu C168.6.

            - Các Bài toán chọn lọc 45 năm Toán học và Tuổi trẻ, khuôn khổ 19 x 26,5cm, 300 trang, phát hành ngày 15/8/2013, giá bán 48.500đ/tờ. Mã ký hiệu C168.7.

            Bưu điện các tỉnh đặt nhu cầu các ấn phẩm trên về điểm in Hà Nội.

            Tổng tiền thu quý 3/2013: 132.000đ/tờ

          (3 số thường kỳ x 8.000đ) + (1 số ĐS x 14.500đ) + (1 cuốn tuyển chọn x 45.000đ) + (01 cuốn các bài toán chọn lọc x 48.500đ).

CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNH THẾ GIỚI BÁO CHÍ

Địa chỉ: Phòng 0316 ,Tòa Nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa , Nội

Phòng Biên tập & Phát hành : Nhà A7 - C8 , Đại Kim ,Hoàng Mại , Nội

Điện thoại: 04.36410969             Fax: 04 .35400305  

Hotline : 0943 060 889

ĐV QL : Công ty TNHH Đa Hình Thức Thương Mại Điện Tử

MED ( Multiform E-Commerce Development Co., LTD)

Email: info@thegioibaochi.com Website: http://thegioibaochi.com