đặt báo , toàn soạn , tạp chí

center

Trang chủ >> Tin tức

10/06/2013 01:49:59

MỘT SỐ LOẠI BÁO CHÍ THAY ĐỔI TÊN, KỲ XUẤT BẢN VÀ DỪNG XUẤT BẢN:

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững....

1. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (C937): Từ quý 3/2013, tạp chí xuất bản tháng 1 kỳ (cũ xuất bản quý 2 kỳ), giá bán 20.000đ/tờ. Tổng tiền thu quý 3/2013: 60.000đ/tờ.

               2. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (C008): Từ quý 3/2013, tạp chí xuất bản tháng 1 kỳ (cũ xuất bản 2 tháng 1 kỳ), giá bán 40.000đ/tờ. Tổng tiền thu quý 3/2013: 120.000đ/tờ.

               3. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (C364): Từ quý 3/2013, tạp chí xuất bản tháng 2 kỳ (cũ xuất bản tháng 3 kỳ), giá bán 22.500đ/tờ. Tổng tiền thu quý 3/2013: 135.000đ/tờ.

               4. Từ quý 3/2013, tạp chí Nhà văn (C194) và tạp chí Văn học nước ngoài (C532) sáp nhập thành tạp chí “Nhà văn và Tác phẩm”, xuất bản 2 tháng 1 kỳ, phát hành vào tháng lẻ, giá bán 60.000đ/tờ, Mã ký hiệu C194. Tổng tiền thu quý 3/2013: 120.000đ/tờ.

 5. Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững (C705): Từ quý 3/2013, tạp chí đổi tên thành tạp chí Nghiên cứu Địa lí Nhân văn.

6. Một số loại báo chí dừng xuất bản:

             -  Báo Kinh doanh và Pháp luật Cuối tuần (B81.1): Dừng xuất bản từ ngày 09/02.

             - Mùa vàng (C240.3): Dừng xuất bản từ quý 2/2013.      

           - Vietnam’s Tra Basa (Song ngữ Anh - Việt) (C240.1): Dừng xuất bản từ quý 3/2013.

            Tạp chí Ánh sáng đẹp (C480): Dừng xuất bản từ quý 3/2013.

                        Độc giả đặt mua dài hạn báo B81.1,C240.3, C240.1, C480 được trả lại tiền

CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNH THẾ GIỚI BÁO CHÍ

Địa chỉ: Phòng 0316 ,Tòa Nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa , Nội

Phòng Biên tập & Phát hành : Nhà A7 - C8 , Đại Kim ,Hoàng Mại , Nội

Điện thoại: 04.36410969             Fax: 04 .35400305  

Hotline : 0943 060 889

ĐV QL : Công ty TNHH Đa Hình Thức Thương Mại Điện Tử

MED ( Multiform E-Commerce Development Co., LTD)

Email: info@thegioibaochi.com Website: http://thegioibaochi.com