đặt báo , toàn soạn , tạp chí

center

Trang chủ >> Tin tức

12/06/2013 01:54:08

VỀ XUẤT BẢN VÀ THU TIỀN CỦA ĐỘC GIẢ

Công ty Phát hành Báo chí Trung ương xin thông báo kế hoạch xuất bản quý 3/2013 về Vé xuất bản, thu tiền của độc giả và vé việc đặt mua nhu cầu  

VỀ XUẤT BẢN VÀ THU TIỀN CỦA ĐỘC GIẢ:

 1. Về kỳ xuất bản, giá bán các số thường kỳ,  giá bán các số đặc biệt và thu tiền cả quý của từng loại báo chí được tính chi tiết theo Phụ lục I (Đính kèm).

- Các loại tạp chí xuất bản 2 tháng 1 kỳ vào các tháng chẵn, thu tiền 1 số tháng 8/2013; xuất bản vào tháng lẻ  thu tiền 2 số vào tháng 7 và tháng 9/2013.

2. Đối với các loại báo chí ngoài các số thường kỳ còn ra thêm các số Đặc san, Chuyên đề (có mã ký hiệu riêng) cần vận động độc giả đặt mua hết các loại, nếu độc giả đặt mua riêng từng loại thì vẫn nhận đặt.

*  Khi lập PH7 gửi về Công ty Phát hành Báo chí TW  cần ghi rõ từng loại theo mã ký hiệu quy định. Nếu không  ghi rõ chúng tôi xử lý như sau:

- Đối với những loại báo chí có mã ký hiệu riêng: Chỉ gửi  các số đặc biệt, chuyên đề, đặc san, ... có thể hiện trên PH7, không gửi theo số lượng thường xuyên của báo chính.

- Đối với những loại báo chí ra số Đặc biệt, dồn số ..... nằm  trong số định kỳ không có mã ký hiệu riêng:  Nếu trên PH7 không ghi rõ số lượng từng loại thì chúng tôi sẽ căn cứ vào số lượng thường xuyên để gửi.

3 . Về thu tiền của độc giả dài hạn: Trong Phụ lục I, chúng tôi chỉ tính tiền thu quý 3/2013, nếu độc giả có nhu cầu đặt mua báo chí đến hết năm 2013 thì vẫn nhận đặt. Bưu điện tỉnh căn cứ vào giá bán lẻ 1 tờ in trên Mục lục nhân (x) với kỳ xuất bản để thu tiền của độc giả và thông báo rõ là “giá tạm thu” để tiện thu thêm tiền khi có biến động về giá bán và kỳ xuất bản.

4. Về thu tiền của tờ Công báo: Kế hoạch xuất bản tờ Công báo phụ thuộc vào số lượng các loại văn bản của các Bộ, Ngành nên số kỳ xuất bản Công báo là Tòa soạn dự kiến. Vì vậy, giá tiền đặt mua Công báo là giá tạm thu, độc giả đặt mua Công báo phải trả thêm tiền khi Công báo xuất bản nhiều hơn số kỳ dự kiến. Nếu độc giả không đồng ý thì không nhận đặt. Trong quý 3/2013, Toà soạn dự kiến sẽ xuất bản một tháng 70 kỳ. Số kỳ xuất bản cụ thể của quý 3/2013 chúng tôi sẽ thông báo vào đầu quý 4/2013.

VỀ VIỆC ĐẶT NHU CẦU:

Về ngày đặt nhu cầu, điểm nhận nhu cầu và ngày phát hành của các báo quý 3/2013 vẫn thực hiện như quý 2/2013.

Lưu ý: Ngày đặt nhu cầu trong Phụ lục và công văn hướng dẫn quý 3/2013 của một số loại báo, tạp chí là ngày Công ty Phát hành Báo chí Trung ương đặt in với Tòa soạn. Do vậy, Bưu điện tỉnh phải đặt số lượng trước ngày đặt in.

Đề nghị Bưu điện các tỉnh thông báo rộng rãi đợt nhận đặt mua báo chí quý 3/2013 trên các  phương tiện thông tin đại chúng để độc giả biết đặt mua.


CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNH THẾ GIỚI BÁO CHÍ

Địa chỉ: Phòng 0316 ,Tòa Nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa , Nội

Phòng Biên tập & Phát hành : Nhà A7 - C8 , Đại Kim ,Hoàng Mại , Nội

Điện thoại: 04.36410969             Fax: 04 .35400305  

Hotline : 0943 060 889

ĐV QL : Công ty TNHH Đa Hình Thức Thương Mại Điện Tử

MED ( Multiform E-Commerce Development Co., LTD)

Email: info@thegioibaochi.com Website: http://thegioibaochi.com