đặt báo , toàn soạn , tạp chí

center

Trang chủ >> Tin tức

14/06/2013 01:57:54

thông báo một số thay đổi về kế hoạch xuất bản báo chí

Gồm các ấn phẩm: Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Khuyến học và Dân trí, Công báo, Tạp chí Môi trường và Sức khoẻ, Tạp chí Ngày nay, Tạp chí Công thương, Tạp chí Nghiên cứu Y học, Hàng hiệu

1. Báo Pháp luật và Xã hội (B175): Xuất bản thứ 3,4,5,6,7,CN hàng tuần, giá bán 4.800đ/tờ. Kế hoạch xuất bản quý 3/2013 của báo có sự điều chỉnh như sau:

          - Dồn 4 số ngày 18+19+20+21/7 ra đặc biệt, 32 trang, giá bán 16.000đ/tờ, phát hành ngày 18/7, đặt số lượng ngày 16/7.

          - Báo nghỉ 1 kỳ ngày 03/9.


          Thu tiền quý 3/2013: 366.400đ/tờ.


(73 số thường kỳ x 4.800đ) + (1 số dồn x 16.000đ).

          2. Báo Khuyến học và Dân trí (B57): Xuất bản thứ 5 hàng tuần, giá bán 3.000đ/tờ. Dồn số 25+26 (ngày 20+27/6) ra đặc biệt kỷ niệm ngày Báo chí CMVN, giá bán 6.000đ/tờ, phát hành ngày 17/6. Tổng tiền thu quý 2/2013 không thay đổi.

          3. Công báo (C280): Trong quý 1/2013, Tòa soạn xuất bản như sau:

        - Tháng 1/2013: Xuất bản 70 số  (35 số kép), giá 10.000đ/tờ.

        - Tháng 2/2013: Xuất bản 60 số (30 số kép), giá 10.000đ/tờ

        - Tháng 3/2013: Xuất bản 50 số (25 số kép), giá 10.000đ/tờ.

          Tổng cộng quý 1/2013 xuất bản 180 số, tổng số tiền thu quý 1/2013 là 900.000đ/tờ.

          4. Tạp chí Môi trường và Sức khoẻ (C700): Xuất bản tháng 3 kỳ, giá bán 10.000đ/tờ. Dồn 6 số trong tháng 5 + 6/2013 làm một, giá bán 30.000đ/tờ. Độc giả đặt mua dài hạn quý 2/2013 được trả lại tiền 30.000đ/tờ.

          5. Tạp chí Ngày nay (C733): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 28.500đ/tờ. Từ  quý 1 đến hết quý 3/2013, tạp chí dồn 2 tháng làm một, phát hành cụ thể như sau:

- Dồn số tháng 1+2/2013, giá bán 48.500đ/tờ, phát hành tháng 2/2013

- Dồn số tháng 3+4/2013, giá bán 28.500đ/tờ, phát hành tháng 4/2013

- Dồn số tháng 5+6/2013, giá bán 28.500đ/tờ, phát hành tháng 6/2013

- Dồn số tháng 7+8/2013, giá ban 28.500đ/tờ, phát hành tháng 8/2013

- Dồn số tháng 9+10/2013, giá bán 28.500đ/tờ, phát hành tháng 9/2013

          Độc giả đặt mua dài hạn quý 1 và 3/2013 tổng tiền thu không đổi.

          Độc giả đặt mua dài hạn quý 2/2013 còn thừa tiền được trả lại 28.500đ/tờ.

          6. Tạp chí Công thương: Số Đầu tháng (C056), giá bán 15.000đ/tờ; số Cuối tháng (C056.2), giá bán 15.000đ/tờ. 

tòa soạn dồn 2 số trong tháng 6/2013 làm một, giá bán 30.000đ/tờ.

         - Đối với độc giả đặt mua cả số Đầu tháng và Cuối tháng tổng tiền thu không đổi.


        - Đối với độc giả đặt mua riêng số Đầu tháng hoặc Cuối tháng được thất thu 15.000đ/tờ.


Bưu điện tỉnh, thành phố lập báo cáo thất thu gửi về Công ty Phát hành báo chí Trung ương ương trước ngày 25/6/2013. Bán lẻ theo giá in trên bìa.

          7. Tạp chí Nghiên cứu Y học (C809): Xuất bản 2 tháng  1 kỳ vào tháng lẻ, giá bán 20.000đ/tờ. Trong năm 2012, Toà 

soạn không xuất bản số 5 và số 6 (tháng 9,11/2012). Độc giả đặt mua dài hạn được trả tiền.         Từ năm 2013 tạp chí tiếp tục 

xuất bản.

8. Hàng hiệu (N104): Xuất bản tháng 1 kỳ. Từ số tháng 5/2013, tạp chí tăng giá bìa 39.500đ/tờ (cũ giá 34.500đ), giá bán cho Bưu điện tỉnh 32.390đ/tờ.

          Đề nghị các đồng chí thông báo cho độc giả biết và vào sổ sách liên quan để theo dõi.


CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNH THẾ GIỚI BÁO CHÍ

Địa chỉ: Phòng 0316 ,Tòa Nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa , Nội

Phòng Biên tập & Phát hành : Nhà A7 - C8 , Đại Kim ,Hoàng Mại , Nội

Điện thoại: 04.36410969             Fax: 04 .35400305  

Hotline : 0943 060 889

ĐV QL : Công ty TNHH Đa Hình Thức Thương Mại Điện Tử

MED ( Multiform E-Commerce Development Co., LTD)

Email: info@thegioibaochi.com Website: http://thegioibaochi.com