đặt báo , toàn soạn , tạp chí

center

Trang chủ >> Tin tức

18/06/2013 01:50:49

Một số thay đổi về kế hoạch xuất bản báo chí số 203

Gồm các ấn phẩm: Báo Hà Nội Ngày Nay, Báo Công thương, Báo Nhà báo và Công luận, Báo Lao động và Xã hội, Báo Thời báo Doanh nhân, Báo VOV, Báo Xây dựng, Báo Giao thông Vận tải......

 

1. Báo Hà Nội Ngày Nay (A04.1): Xuất bản ngày 05,15,25 hàng tháng, giá bán 3.700đ/tờ. Dồn số ngày 15+25/6 làm một, 32 trang, giá bán 7.400đ/tờ, phát hành trong khoảng từ ngày 18 đến 20/6/2013.

          2. Báo Công thương (B27): Xuất bản thứ 2,4,6 hàng tuần, giá bán 4.000đ/tờ. Dồn số 74+75 (ngày 21+24/6) làm một, 32-40 trang, giá bán 8.000đ/tờ, phát hành ngày 20/6/2013.

          3. Báo Nhà báo và Công luận (B43): Xuất bản thứ 6 hàng tuần, giá bán 3.900đ/tờ. Dồn số ngày 21+28/6 làm một, 50 trang, giá bán 7.800đ/tờ, phát hành ngày 19/6/2013.

          4. Báo Lao động và Xã hội (B113): Xuất bản thứ 3,5,CN hàng tuần, giá bán 3.900đ/tờ. Dồn 6 số từ 74 đến 79/2013 làm một (thông báo cũ dồn 6 số từ số 72 đến 77/2013), gồm 100 trang, giá bán 23.400đ/tờ, phát hành ngày 21/6/2013 (số 72,73/2013 xuất bản thường kỳ).

          5. Báo Thời báo Doanh nhân (B202): Xuất bản thứ 5 hàng tuần, giá bán 3.500đ/tờ. Dồn số 24+25 (ngày 13+20/6) làm một, 24 trang, giá bán 7.000đ/tờ, phát hành ngày 20/6/2013.

          6. Báo VOV (B114): Xuất bản thứ 3,6 hàng tuần, giá bán 3.800đ/tờ. Dồn số 50+51 (ngày 21+25/6) làm một, giá bán 7.600đ/tờ, phát hành ngày 21/6/2013.

          7. Báo Xây dựng (B108): Xuất bản thứ 3,5 hàng tuần, giá bán 5.000đ/tờ. Dồn 3 số 50+51+52 (ngày 20+25+27/6) làm một, giá bán 15.000đ/tờ, phát hành ngày 20/6/2013.

        Đối với độc giả đã đặt mua dài hạn quý 2/2013 các loại ấn phẩm trên, tổng tiền thu không thay đổi. Bán lẻ theo giá in trên bìa.

         8. Báo Giao thông Vận tải (B41): Xuất bản thứ 2,4,5,6 hàng tuần, từ ngày 01/6/2013, báo xuất bản bộ mới, đổi tên thành báo Giao thông, khổ 29 x 42cm, 16 trang với nội dung phong phú, hấp dẫn, giá bán tăng lên 4.200đ/tờ (cũ 12 trang, giá 3.300đ/tờ).

        Quý 2/2013, báo dồn 4 số ngày 13+14+17+19/6 làm một, giá bán 16.800đ/tờ, phát hành ngày 14/6/2013.

          Đối với độc giả đã đặt mua dài hạn quý 2/2013 đề nghị các đồng chí thu thêm 14.400đ/tờ để được phát hết các số xuất bản trong quý. Nếu độc giả không trả thêm tiền thì phát hết số tiền đã nhận đặt (Tổng tiền quý 2/2013: 186.000đ/tờ).

          9. Báo Tài nguyên và Môi trường (B183): Xuất bản thứ 3,5 hàng tuần, giá bán 3.500đ/tờ. Dồn 3 số ngày 18+20+25/6  làm một, giá bán 7.000đ/tờ (thông báo cũ dồn 2 số ngày 25+27/6, giá bán 7.000đ/tờ), phát hành ngày 20/6 (số ngày 27/6 xuất bản thường kỳ). Độc giả đặt mua dài hạn quý 2/2013 được trả lại 3.500đ/tờ.

          10. Tạp chí Dân tộc học (C212): Xuất bản 2 tháng 1 kỳ, phát hành vào tháng chẵn, giá bán 35.000đ/tờ. Dồn số tháng 2+4/2013 làm một, giá bán 70.000đ/tờ.

        - Đối với độc giả đặt mua liên tục quý 1và quý 2/2013 tổng tiền thu không đổi.

        - Đối với độc giả đặt mua riêng quý 1 và quý 2/2013 được thất thu 35.000đ/tờ.

Bưu điện tỉnh, thành phố lập báo cáo thất thu gửi về Công ty Phát hành báo chí Trung ương trước ngày 30/6/2013. Bán lẻ theo giá in trên bìa.

11. Báo Quảng Nam (N44): Xuất bản thứ 2,3,4,5,6 hàng tuần, giá bìa 2.000đ/tờ. Số ngày 2/9 ra đặc biệt, giá bìa 10.000đ/tờ, giá bán cho Bưu điện tỉnh 8.600đ/tờ.

         12. Lịch đặt nhu cầu một số loại báo chí quý 3/2013 (Gửi theo đường văn bản)

Công ty Phát hành Báo chí Trung ương gửi Bưu điện tỉnh, thành phố Lịch đặt nhu cầu một số loại báo chí trong quý 3/2013. Các đồng chí lưu ý, ngày đặt số lượng ghi trong Lịch là ngày Công ty Phát hành Báo chí Trung ương phải đặt số lượng với Tòa soạn. Vì vậy, Bưu điện tỉnh đặt nhu cầu về nơi cung cấp báo chí trước ngày Công ty đặt số lượng với Tòa soạn.

Đề nghị các đồng chí thông báo cho độc giả biết và vào sổ sách liên quan để theo dõi.


CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNH THẾ GIỚI BÁO CHÍ

Địa chỉ: Phòng 0316 ,Tòa Nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa , Nội

Phòng Biên tập & Phát hành : Nhà A7 - C8 , Đại Kim ,Hoàng Mại , Nội

Điện thoại: 04.36410969             Fax: 04 .35400305  

Hotline : 0943 060 889

ĐV QL : Công ty TNHH Đa Hình Thức Thương Mại Điện Tử

MED ( Multiform E-Commerce Development Co., LTD)

Email: info@thegioibaochi.com Website: http://thegioibaochi.com